Hotline: 0786493437

Tất cả bài viết: lưỡi câu lươn đồng

2 cách câu lươn đồng đơn giản và hiệu quả
2 cách câu lươn đồng đơn giản và hiệu quả

Cách câu lươn đồng sẽ có 2 kiểu. Một kiểu là cắm câu lươn hoặc thả câu phao. Kiểu còn lại là câu lươn trực tiếp trong hang luôn. Cả 2 kiều có thể dùng mồi trùng hoặc cá thòi lòi.

Tất cả có 4 kết quả.

zalo
0786493437